VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED
Veebipoe pajoprint.eu (edaspidi „Veebipood“) omanik on AS PAJO (registrikood 10248356), asukohaga Pärnumaa, Tori vald, Sindi linn, Pärnu mnt 58, 86703.
Mõisted
Teostaja – AS Pajo.
Tellijad – AS Pajolt töid, tooteid ja teenuseid tellivad füüsilised ja juriidilised isikud.
Pool või Pooled – AS Pajo ja Tellija või koos AS Pajo ja Tellija.
Tööd – Tööd, tooted ja teenused, mida Tellija AS Pajolt tellib.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
AS Pajo lähtub oma tegevuses trükitööstuse üldistest tarnetingimustest. ETPL-i üldised tarnetingimused on autoriõigusega kaitstud ning kasutamiseks ainult Eesti Trüki- ja Pakendi-tööstuse Liidu liikmetele. (Kinnitatud ETPL-i volikogu koosolekul 15.04.2016)

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hindadele lisandub käibemaks ja tasu kauba kohaletoimetamise eest. Kõigi Veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes.
Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo Teostajat, vaid vastust loetakse Tellija vastupakkumiseks. Pakkumise sisu on konfidentsiaalne ja Pooltel ei ole õigust seda oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega kolmandatele isikutele avaldada.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Tellija asukohast ning kohaletoimetamise viisist.
Teave kauba kohta on Veebipoes vahetult kauba juures ära toodud.
Tellimuse vormistamine
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tellimuse hind, mille saab turvaliselt tasuda järgnevate makseviiside abil:
Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV
„Maksa hiljem“ lahendused: Slice in 3, Liisi ID, Finora krediit
Visa/Mastercard kaardimaksed
Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
Leedu pangalingid: Swedbank, SEB ja Luminor
NB! Pangalingiga tasumisel tuleb kindlasti vajutada panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS-i turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub tasumisele kuuluva summa laekumisel Veebipoe arvelduskontole.
Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale, Maksekeskus AS-le.

Kohale toimetamine
Kaubad toimetatakse kohale Euroopa Liidu liikmesriikidesse.
Kauba kättesaamiseks on Tellijal järgnevad valikud: tulla kaubale ise järele, tellida kaup kulleriga või lasta kaup pakiautomaati saata.
AS Pajo tarnepartnerid on HRX, DSV ja OMNIVA.
Kauba saatmiskulud kannab Tellija ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
Eesti-sisesed saadetised jõuavad üldjuhul Tellija maaratud sihtpunkti paari tööpäeva kuni ühe nädala jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimetatakse kaup kohale 5–10 kalendripäeva jooksul.
Erandjuhul on AS Pajol õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.
Tellija on kohustatud Töö vastu võtma kokkulepitud ajal ja kohas. Kui Tellija eeltoodud kohustust rikub, on Teostajal õigus nõuda vastavate kulude hüvitamist. Kui Tellija ei võta Tööd vastu 90 päeva jooksul kokkulepitud tähtaja möödumisest, on Teostajal õigus Töö utiliseerida ning nõuda Tellijalt tekkinud kahju hüvitamist.

Taganemisõigus
Kõik AS Pajo veebilehel pakutavad tooted valmistatakse Tellija esitatud tingimuste kohaselt. Seega ei kohaldata võlaõigusseaduse § 53 lg 4 kohaselt antud toodetele tagastamisõigust.

Pretensiooni esitamise õigus
Veebipood vastutab Tellijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba kauba Tellijale üleandmise hetkel.
Pooled vastutavad teineteisele lepingu mittetäitmisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt tõendatud ulatuses. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud tulu, majandustegevuse häiritus vms).
Tellijal on õigus pöörduda puuduse ilmnemisel Veebipoe poole hiljemalt 8 päeva pärast puuduse avastamist, saates e-kirja aadressile printshop@pajoprint.eu või helistades telefonil +372 5029 841.
Teostaja ei vastuta Tööde lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid Tellija poolt saadetud materjali puudustest või ebatäpsetest juhtnööridest. Väheolulised erinevused Poolte vahel kokku lepitud Tööde tulemuses ei anna Tellijale alust lepingust taganemiseks ega lepingu ülesütlemiseks.
Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud parast kauba üleandmist Tellijale.
Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba.
Veebipood vastab Tellija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
Veebipood kasutab Tellija poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Tellijale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmed veoteenust pakkuvale ettevõttele selleks, et kaup kohale toimetada.
Veebipood saadab Tellijale uudiskirju ning pakkumisi Tellija e-posti aadressile ainult juhul, kui Tellija on selleks soovi avaldanud, sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andes teada oma soovist otseturustusteadete saamiseks.
Tellijal on võimalik igal ajal e-kirja teel saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest loobuda, andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirja toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine
Kui Tellijal on Veebipoe kohta pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile printshop@pajoprint.eu või helistada telefonil +372 5029 841.
Kui Tellija ja Veebipood ei suuda kokkuleppe teel vaidlust lahendada, siis on füüsilisest isikust Tellijal võimalik pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust saab esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Tellija ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tellija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Kui Teostaja ei nõustu Tellija pretensioonidega Tööde mittevastavuse osas, siis võivad Pooled tellida ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt (pöördutakse ETPL-i ekspertkomisjoni poole, kelle koosseis on vastuvõetav mõlemale Poolele).
Tellija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
Toodud näidise kasutamine ei garanteeri edu tarbijavaidlustes.
Teostaja ja juriidilisest isiku Tellija vaheliste erimeelsuste lahendamise võimatuse korral lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

Muud sätted
Kui Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega on sätestatud konkreetsete trükitoodete üksikeksemplaride (edaspidi „Säilituseksemplarid“) kohustuslik üleandmine raamatukogudele vms asutustele, valmistab Teostaja Säilituseksemplarid Tellija kulul lisaks lepingus märgitud tiraažile ning edastab need Tellija kulul vastavatele asutustele. Säilituseksemplaride valmistamise hind sisaldub Teostaja pakkumises.
Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud teostatud Tööde algmaterjali (trükifaili) vastavatele asutustele loovutamise kohustus on Tellijal, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.